MIXED MEDIA

Sytze Steenstra

- boeken,essays
- research
- redigeren,vertalen
- lezingen,workshops
- kunstprojecten

 

Josh Moll

- coaching

 

 

English version

contact

nieuwsblog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josh Moll — coach

Bel voor een kennismakingsgesprek: 06-42466116, of mail: joshmoll@mixed-media.info.

Josh is gecertificeerd zelfstandig coach. Ze heeft de post-HBO opleiding tot coach gevolgd, en is geaccrediteerd coach-practitioner (EMCC EQA). Ze werkt als coach sinds 2000. Ze heeft in haar verleden als docent aan de kunstacademie studenten geholpen met het ontwikkelen van hun creativiteit en visie, en als docent in de IT heeft ze mensen geholpen bij het proces van omscholen. Ook heeft ze kleine en middelgrote bedrijven geadviseerd over procesmanagement.

Uit ervaring weet Josh wat het is om wegens ziekte je leven ingrijpend te moeten veranderen. Ook bij zulke veranderingen kan zij als coach een cliënt bijstaan. (Zij is invalide geworden als gevolg van chronische neuro-sarcoïdose.)

Josh heeft in haar praktijk bijzondere belangstelling voor de behoeften en problemen van hoogbegaafden. Zie  bij wijze van achtergrond haar artikel De intensiteit van hoogbegaafde kinderen; De theorie van de overexcitabilities van Kazimierz Dabrowski.

Visie en werkwijze

Ik wil mijn cliënt helpen om van een complex van verlangens en barrières te komen tot een helder doel, met een plan van aanpak. Het gaat erom obstakels in werk en privéleven weg te nemen, zodat de cliënt op een gezonde en productieve manier verder kan.

Ieder traject begint met een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertelt de cliënt wat zijn of haar situatie is, welke wensen hij of zij heeft, en welke problemen daarbij spelen. Ik zet uiteen wat mijn werkwijze is en welke hulp ik kan bieden. Hierna spreek ik in overleg met de cliënt een coachingstraject af. Deze afspraken leggen we vast in een gedetailleerde offerte. De duur van het traject hangt af van de individuele situatie en behoefte; meestal zijn vijf tot tien gesprekken voldoende. Als er meer dan vijf gesprekken zijn gepland, plannen we halverwege het traject een evaluatie.

Tijdens de gesprekken werk ik met de cliënt aan het ontwikkelen van inzicht in problemen en aan het oplossen daarvan. Dat doen we met behulp van oefeningen en opdrachten die de cliënt voor een deel zelf thuis moet voorbereiden, je krijgt dus huiswerk mee. Een vast onderdeel van ieder coachingstraject is dat ik met de cliënt een stappenplan opstel om de gekozen veranderingen te realiseren. Dit plan is een overzicht van activiteiten die erop gericht zijn om de bestaande situatie stap voor stap om te buigen naar de gewenste situatie.

Ik heb ook ervaring met loopbaanbegeleiding, een vorm van coaching die speciaal is gericht op het verbeteren van een bestaande werksituatie. In dat geval kan overleg met de leidinggevende of met collega’s nodig zijn.

In overleg  is coaching op afstand mogelijk, via Skype (internet beeldtelefoon).

Opdrachtgevers:

Universiteit Maastricht, Arbo Unie BV, Hogeschool Maastricht, particulieren.